Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility

Sygefraværspolitik

Sygefraværspolitik / Trivsel - ISS
Det er ISS' ønske, at der skabes så gode arbejdsbetingelser som overhovedet muligt for medarbejderen, herunder at der sikres et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

Formålet med en sygepolitik i ISS er:

  • At dæmme op for nedslidning 
  • At støtte medarbejdere, der er syge
  • At nedsætte sygefraværet

En forudsætning for at sygepolitikken virker efter hensigten er, at der er et positivt og åbent samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Det skal her præciseres, at såvel ISS som medarbejderen har et ansvar for at bidrage til, at et sygdomsforløb kan ende positivt.

Dette betyder, at:

  • ISS betragter sygdom som et fælles anliggende, hvor ISS som en aktiv part støtter den syge i tilbagevenden til arbejdet.
  • ISS tror på, at medarbejderne har nemmere ved at vende tilbage til arbejdet efter et længerevarende sygefravær, hvis der har været jævnlig kontakt i sygeperioden.
  • At der så vidt muligt gives mulighed for fortsat beskæftigelse til medarbejdere med nedsat erhvervsevne, hvis dette ønskes.
  • ISS er bevidste om, at sygedage såvel menneskeligt som økonomisk er belastende for den enkelte og for arbejdspladsen.
  • ISS i tilrettelægningen og planlægningen af arbejdet er opmærksomme på, at nedslidning, ensidigt gentaget arbejde og stresslignende situationer minimeres.