Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility

Opnåelse af mangfoldighed i teams

ISS har arbejdet med mangfoldighed i mange år og er anerkendt for at være en virksomhed, der sætter stor fokus på mangfoldighed og socialt ansvar.

Undersøgelsen MANGFOLDIGHED GIVER MILIONER PÅ BUNDLINJEN dokumenterer, at teams med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams.

Ifølge undersøgelsen, der inkluderede 469 teams, var kun ca. 25% af ISS teams mangfoldige i 2011. Deri ligger der et stort uudnyttet potentiale. Undersøgelsen viste, at jo mere mangfoldigt et team er, jo højere er indtjeningen.  

For at følge op på undersøgelsen fra 2011 og høste det store – hidtil uforløste - økonomiske udbytte ved mangfoldige teams, har ISS fået tildelt midler fra Innovationsfonden til at ansætte en ErhvervsPostdoc, Lotte Holck fra CBS, som fra 2016 til 2018  vil realisere projektet MANGFOLDIGE TEAMS I ISS.

Projektet skal sikre, at ISS teams på landsplan bliver mangfoldige (defineret ud fra 70 procent princippet inden for køn, alder og etnicitet) gennem at udarbejdelse og implementering af en metode til at realisere det økonomiske potentiale. 

Metoden skal ikke kun generere konkurrencemæssige fordele for ISS – viden fra projektet skal også kunne overføres til andre danske virksomheder særligt inden for servicebranchen, hvor arbejdets udførelse baseres på struktureret teamsammensætning. En større andel af mangfoldige teams i danske virksomheder vil således kunne øge konkurrenceevnen, gavne samfundsøkonomien og hjælpe flere minoriteter ind på arbejdsmarkedet.
 

 
 

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

mangfoldighed-giver-millioner-pa-bundlinjen lille