Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS DK

 

Leverandørbetingelser

Leverandørbetingelser / Om ISS DK - ISS

Medmindre andet er specifikt aftalt med ISS’ Indkøbsafdeling, skal ISS Danmarks Standard Indkøbsbetingelser, herefter kaldt ”Betingelserne”, være gældende for ISS’ køb af produkter, ydelser samt underliggende leveringsaftaler og kan kun fraviges ved begge parters skriftlige accept. Kun ISS’ Indkøbsafdeling har fuldmagt til at fravige betingelserne.

Download betingelserne her

I det omfang leverandørers aftalevilkår måtte gælde, vil betingelserne have forrang i forhold til leverandørers aftalevilkår, medmindre andet er specifikt aftalt med ISS’ Indkøbsafdeling.


ISS Facility Services A/S har adfærdsregler, der sætter standarder for hele koncernen inden for:

Medarbejdernes adfærd (UNI Global Agreement).
Code of Conduct / ISS’ Adfærdskodeks.
Anti-korruption og bestikkelse.
Overholdelse af konkurrenceregler.
SBA Servicenormen 2014.
Beskyttelse af børn og sårbare voksne

Alle leverandører til ISS Facility Services A/S skal gøre sig bekendt med disse adfærdsregler og skal nøje overholde de principper, der er udtrykt heri.

Formkravene for elektronisk fakturering

Leverandørbetingelser / Om ISS DK - ISS

Download formkravene for elektronisk fakturering af ISS facility services A/S.

Download